Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA představuje novinky v oblasti bezpečnosti při nakládání s radioaktivními materiály

07.12.2018

Účastníme se mezinárodní konference ve Vídni.

Tento týden probíhá ve Vídni mezinárodní konference Security of Radioactive Material: The Way Forward for Prevention and Detection pořádaná Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA). Konference je zaměřena na výměnu praktických zkušeností a informací týkajících se bezpečnosti při nakládání s radioaktivními materiály při používání, přepravě a skladování, dále na detekci, prevenci a opatření pro zabránění nelegálního přesunu radioaktivního materiálu.

NUVIA zde mimo jiné představuje nové systémy vyvinuté pro detekci a monitorování radioaktivního záření. Jedná se zejména o novou generaci odlehčeného modulu pro měření radioaktivní kontaminace s použitím bezpilotních prostředků, gama kameru NuVISION, která představuje spojenou technologii videozáznamu při současném zobrazování tzv. hot-spotů, tedy radioaktivních zdrojů, dále portálové monitory pro monitorování chodců i automobilů či bariérové sloupky s navíjecí páskou s integrovaným detektorem pro monitorování průchodu pasažérů zejména na letištích nebo nádražích.