Facebook LinkedIn YouTube

Dodali jsme automatický měnič vzorků a gama skener pro kontrolu RAO

26.11.2018

Úspěšně realizované zakázky Divize radiometrických systémů.

Divize radiometrických systémů NUVIA dokončila mimo jiné dvě následující zakázky. Pro rakouskou společnost Nuclear Engineering Seibersdorf GmbH dodala pokročilý automatický měnič vzorků pro gama spektroskopii s vysokým rozlišením určený pro automatickou identifikaci a kvantifikaci radioizotopů v různých typech vzorků. Podobný systém jsme již dříve dodali, například, Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (IAEA) nebo Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.

Pro Katedru dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI ČVUT divize realizovala i druhou zakázku. Předmětem dodávky byl gama skener pro kontrolu radioaktivního odpadu. Systém je určen pro měření vysoce radioaktivního odpadu uloženého v sudech. Objem sudů je volitelný od 20 do 200 litrů. V tomto projektu zákazník zvolil 2 velikosti sudu – 60 l a 120 l. Naměřené hodnoty slouží k identifikaci radionuklidů v měřeném materiálu. Testovací systém NuWM GAMS02 je vyroben v souladu s bezpečnostními předpisy a normami jaderného průmyslu.