Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA byla vybrána jako technický poradce v programu pro AMR

07.11.2018

NUVIA zúročuje dlouholeté zkušenosti z jaderného průmyslu.

Společnost NUVIA byla vybrána jako technický poradce v programu britské vlády na udržitelnost a rozvoj (Feasibility and Development - F&D) pokročilých modulárních reaktorů (AMR). Společnost NUVIA poskytne na konci projektu vládní agentuře BEIS (Department of Business, Energy and Industrial Strategy) hodnocení studií proveditelnosti všech dodavatelů, včetně posouzení platnosti, důvěryhodnosti a úplnosti.

Program je koncipován jako dvoufázová výzkumná iniciativa pro AMR technologie s cílem implementovat projekt AMR F&D a prozkoumat potenciální zapojení Velké Británie do rozvoje v zemi i v zahraničí.

Novinky v oblasti vývoje malých modulárních reaktorů ve světě a potenciálního zapojení českých firem do těchto projektů jsou každoročně předmětem odborné konference Small Modular Reactors (SMR), která se koná v Praze. NUVIA zde pravidelně prezentuje svoje kompetence.