Facebook LinkedIn YouTube

Modernizujeme monitorovací síť reaktoru VR-1

07.11.2018

Spolupráce s jadernou fakultou pokračuje.

V průběhu letošního roku NUVIA úspěšně modernizovala radiační monitorovací systém školního reaktoru VR-1. Tento reaktor je provozován Katedrou jaderných reaktorů na FJFI ČVUT v Praze a slouží nejen pro účely výuky studentů, ale pořádají se tu také kurzy pro experty z ČEZ, SÚJB nebo Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

Nový systém je založený na informačním systému RADIS, který poskytuje rychlý přehled aktuálních dat z řady různých sond a měřících systémů, umožňuje prohlížení historických dat, indikuje nestandardní stavy a chyby systému a spouští alarmy v případě překročení nastavených úrovní. Zároveň umožňuje víceúrovňový přístup z libovolných PC připojených v síti a zajišťuje snadnou rozšiřitelnost systému.