Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA se prezentuje na odborné konferenci v Minsku

12.10.2018

Navazujeme nová obchodní partnerství v oblasti scintilačních materiálů.

V těchto dnech probíhá v běloruském Minsku šestý ročník mezinárodní konference ISMART 2018 "Engineering of Scintillation Materials and Radiation Technologies" a  i NUVIA se aktivně účastní formou odborné přednášky. Konference sdružuje odborníky, kteří navzájem diskutují o nejnovějších poznatcích v oblasti vývoje scintilačních materiálů a technologií pro měření radiace. Velký prostor je věnován aplikovanému výzkumu a nejnovějším technologickým a technickým řešením pro vývoj detektorů záření. 

V tomto regiónu se účastníme podobné konference poprvé a máme tak možnost setkat se s odborníky z Ruska, Ukrajiny a Běloruska, zemí, které patří ve výzkumu a vývoji scintilačních materiálů ke světové špičce. Rovněž máme příležitost navázat kontakty pro další spolupráci v těchto zemích.