Facebook LinkedIn YouTube

Vedení NUVIA se sešlo při inspekci sarkofágu nad Černobylem

02.10.2018

Pravidelná schůzka ředitelů skupiny se tentokrát uskutečnila v Ukrajině.

Nový sarkofág nad Černobylskou elektrárnou, postavený firmou VINCI, mateřskou společností NUVIA, zajišťuje již druhým rokem ochranu okolí jaderné elektrárny Černobyl před únikem radioaktivních látek z poškozeného reaktoru. Představenstvo skupiny provedlo počátkem záři inspekci systémů a zařízení, které NUVIA pro sarkofág dodala. Prvním dodaným celkem byly všechny protipožární systémy a ochrany, včetně ochrany kritické kabeláže. Druhým kontrolovaným systémem byla ochrana sarkofágu proti zemětřesení. Jedná se o stovky ocelových kluzných podložek, na kterých je cely sarkofág položen, a které v případě pohybu země brání přenosu vibrací do sarkofágu.