Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA nabízí nový scintilační materiál

27.09.2018

Rozšiřujeme produktovou řadu našich plastových scintilátorů.

Společně s francouzskou výzkumnou laboratoří CEA LIST byl vyvinut a provozně vyroben nový scintilační materiál SP33, který rozšiřuje produktovou řadu našich plastových scintilátorů. Základní matricí je stejně jako u našich standardních plastových scintilátorů polystyren, emisní vlnová délka je však posunuta k vyšším hodnotám. Tím je ovlivněn i jeho vzhled kdy na rozdíl od našich standardních plastů zbarvených do modra je zbarvený do zelena. Jedná se tedy o náš první „zelený“ plastik na trhu. Využití najde tento materiál především ve spojení s fotodiodami a CCD kamerami, kde je delší vlnová délka výhodnější pro detekci. Další informace jsou uvedeny v našem novém datasheetu.