Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA školí zástupce jednotlivých společností skupiny

07.09.2018

Specialisti prezentují novinky z produktové řady NUVIATech Instruments.

Každoročně pořádá NUVIA Group interní školení, kdy specialisti z jednotlivých poboček NUVIA prezentují svým kolegům novinky z produktové řady NUVIATech Instruments. Letos proběhlo dvoudenní školení v sídle NUVIA Instruments v německém Dülmenu a přítomni byli zástupci poboček z České republiky, Německa, Francie, Číny, Kanady a Indie. Školení probíhalo formou přednášek, kdy vývojáři seznámili kolegy s novinkami a technickými specifikacemi produktů. Na přednášky poté plynule navázala praktická část, kdy si účastníci mohli vyzkoušet manipulaci s jednotlivými přístroji.