Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA se významně podílela na experimentu Ústavu automatizace a měřicí techniky VUT v Brně

30.08.2018

Roboti vyhledávají radioaktivní místa.

V polovině srpna proběhl v prostorách univerzity VUT v Brně experiment, jehož cílem bylo ověřit možnosti autonomního zjištění přítomnosti radioaktivních látek v potenciálně kontaminované oblasti, určení jejich charakteru a aktivity. Ke zdárnému průběhu experimentu přispěl i zástupce společnosti NUVIA, doc. Ing. Petr Sládek, CSc., a to především zajištěním pomoci s radioaktivními zářiči, nasazením dronu i množstvím konzultací.

Více o experimentu můžete shlédnout ve videu České televize zde.