Facebook LinkedIn YouTube

Česká NUVIA hostí QSE manažery skupiny

08.08.2018

Proběhl dvoudenní workshop zaměřený na kvalitu, bezpečnost a životní prostředí.

Koncem minulého týdne proběhl dvoudenní workshop QSE manažerů (Quality, Safety, Environment) skupiny NUVIA. Manažeři z české, francouzské a britské obchodních jednotek se každoročně scházejí a diskutují o aktuálním stavu, plánech a cílech pro oblast BOZP, ekologie i kvality jednotlivých zúčastněných firem i celé skupiny. Letos se setkání  poprvé uskutečnilo v České republice.

První den účastníci navštívili kromě jednání i pracoviště Centra výzkumu Řež v Plzni, kde jsme je seznámili s projektem HELCZA, jehož jsme byli generálním dodavatelem. Druhý den pak strávili v naší pobočce v Kralupech nad Vltavou, v prostorách pro vývoj a výrobu scintilačních detektorů, kde jim kolega představil celý proces výroby detektorů.