Facebook LinkedIn YouTube

Předseda představenstva zvolen do Akademického sněmu AV ČR

22.06.2018

Předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., v osobním dopise blahopřála ke zvolení.

Předseda představenstva Martin Pazúr byl zvolen členem Akademického sněmu Akademie věd ČR na funkční období 2018 - 2022. Martin Pazúr bude jako jeden ze zástupců průmyslu a obchodních kruhů prosazovat zvýšení podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a efektivní přenos výsledků do komerčních aplikací.

Společnost NUVIA již dvacet let úzce spolupracuje s akademickou sférou na výzkumných projektech a podílí se na transferu technologií z těchto projektů. Týmy NUVIA byly v posledních letech zapojeny do 6 evropských projektů EMPIR/EMRP, 4 projektů TAČR a 7 projektů bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR. Společnost NUVIA vede také projekt rozvoje jaderné a radiační bezpečnosti RANUS v rámci programu Centrum kompetence TAČR v celkovém objemu 340 mil. Kč. Ve spolupráci s českými výzkumnými institucemi realizuje dodávky technologických celků jako příspěvek ČR k výstavbě velkých mezinárodních výzkumných infrastruktur (ITER, JHR, ELI, CERN, Dubna a ESS).

 

 

Předsedkyně AV ČR Eva Zažímalova při nedávném slavnostním otevření pracoviště tokamaku v ÚJF dodaného společností NUVIA.