Facebook LinkedIn YouTube

Prezentujeme radiometrické technologie NUVIA na akci RADTECH 2018

19.06.2018

Radiační monitoring při mimořádných situacích.

Ve středu 13. června 2018 uspořádala společnost NUVIA ve spolupráci s Ústavem ochrany proti zbraním hromadného ničení (ÚOPZHN) Univerzity obrany již druhý ročník mezinárodního workshopu RADTECH 2018. Akce se konala na letišti ve Vyškově za účasti odborné veřejnosti, zástupců armády, hasičských záchranných sborů, policie, Státního ústavu radiační ochrany, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nebo univerzit. Záštitu poskytli generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR, rektor Univerzity obrany a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Cílem dynamické prezentace bylo představit prostředky pro řešení mimořádné situace, při níž by mohlo dojít ke ztrátě kontroly nad zdrojem ionizujícího záření, vyvinuté a vyrobené v naší společnosti.

Letecká technika byla zastoupena policejním vrtulníkem, který měl na své palubě speciální letecký gama spektrometr a bezpilotním prostředkem s označením BRUS. Za terénní techniku byly představeny dva čtyřkolové roboty vybavené párem kamer a detekčním systémem pro měření gama záření a gama spektrometr, který nese obsluha v batohu na zádech. Jádro této mobilní verze detektoru přitom tvoří výkonný mobilní telefon nebo tablet.

Dále mohli návštěvníci shlédnout práci posádky zásahového vozidla na bezpečném odstranění zdroje záření a plně vybavenou mobilní laboratoř, kde se přímo na místě za pomoci speciálních přístrojů vyhodnotily odebrané vzorky. Součástí ukázky byl též mobilní portálový monitor pro kontrolu kontaminace, používaný jednotkami integrovaného záchranného systému.

Na závěr akce se 130 účastníků workshopu seznámilo s naměřenými výsledky monitoringu a výstavkou drobnější instrumentace pro měření ionizujícího záření .