Facebook LinkedIn YouTube

Naše prezentace na ENERGOCHEMII 2018

30.04.2018

NUVIA uspořádala tradiční odborný seminář konaný 18. a 19. dubna 2018 v Třebíči.

Na 40. ročníku odborného semináře Energochemie jsme představili více než 80 účastníkům z České a Slovenské republiky několik novinek. Semináře se pravidelně účastní chemici a radiochemici jaderných i konvenčních energetických a teplárenských provozů, pracovníci radiační kontroly, výzkumných a vývojových pracovišť, vysokých škol, správci zařízení, vodohospodáři, specialisti dodavatelských firem z oboru a další, kteří si zde po dva dny vyměňují zkušenosti a novinky.

Formou přednášek jsme přítomné seznámili s novinkami v oblasti hmotnostních spektrometrů společnosti CAMECA & Nu Instruments a jejich využití v energetice, s vývojem radonového kalibračního systému pro Montenegro a rovněž i s on-line měřením kontaminace radioaktivními látkami v pitné vodě. Zařízení na měření kontaminace pitné vody vyvinuté v rámci dodávky pro emirát Katar měli účastníci možnost vidět přímo v přednáškovém sále.