Facebook LinkedIn YouTube

Vybavení pracoviště cyklotronu v ÚJF dokončeno

19.04.2018

Unikátní dodávka NUVIA do oddělení radiofarmak byla oceněna při slavnostním otevření pracoviště.

V Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži proběhlo slavnostní otevření radiochemických laboratoří pracoviště cyklotronu. Pásku přestřihla předsedkyně Akademie věd paní Eva Zažímalová, úvodního slova se ujal ředitel ústavu Petr Lukáš. Slavnostní akce se zúčastnilo vedení společnosti NUVIA, která byla dodavatelem mnoha komponent tohoto sofistikovaného pracoviště.

Nové pracoviště propojuje v jeden celek cyklotron sloužící kromě jiného k výrobě radiofarmak a analytické laboratoře. Jejích součástí je například i nově vyvinutý systém CRAB2RABBIT, který slouží k plně automatizovanému zpracovávání pevnolátkových terčů cyklotronu, nebo zcela unikátní potrubní pošta, která umožňuje dopravit vyrobený radioaktivní materiál bez lidského zásahu do horké komory, kde dochází k jeho dálkovému zpracování.

Vedoucí oddělení radiofarmak Ondřej Lebeda ocenil pružný a vysoce profesionální přístup společnosti NUVIA k řešení projektu, jehož výstupem je špičkové vědeckovýzkumné pracoviště.

O slavnostním otevření informoval i web Akademie věd České republiky: Předsedkyně Eva Zažímalová otevřela nové radiochemické laboratoře v Řeži