Facebook LinkedIn YouTube

Účastníme se odborného školení v Německu

28.03.2018

Téma: Využívání fotosenzorů v částicových detektorech a zpracování signálu.

Mladí vědci a PhD studenti z řad našich zaměstnanců se zúčastnili školení na univerzitě v německém Mainzu.

Tématem školení bylo využívání fotosenzorů v částicových detektorech a zpracování signálu. Zvláštní pozornost byla věnována zejména křemíkovým fotonásobičům (SiPM), které představují náhradu klasických fotonásobičů. Kromě detailního seznámení s teorií související s použitím SiPM si naši kolegové mohli vyzkoušet testování jejich základních charakteristik.