Facebook LinkedIn YouTube

Dodávka mobilního monitorovacího systému jednotkám Integrovaného záchranného systému

20.02.2018

Prezentace zásahového vozidla v areálu HZS Jihomoravského kraje Tišnov.

Nový mobilní prostředek pro radiační průzkum NuRMS společnosti NUVIA byl prezentován v areálu chemické laboratoře Hasičského záchranného sboru v Tišnově u Brna. Vestavba radiačního monitorovacího systému do zásahového vozidla HZS byla dodána pro Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Vedle zástupců ředitelství HZS se akce zúčastnili hosté ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Státního ústavu radiační ochrany, Nadace ČEZ, která podpořila pořízení monitorovacího systému, a další hosté.

Systém je určen pro monitorování radiační situace v zónách havarijního plánování jaderných elektráren, ke kontrole evakuačních tras z ohrožených prostorů a tras přesunu jednotek do místa zásahu v zónách havarijního plánování.

Prezentace vozidla byla rozšířena o živou ukázku jeho součinnosti s bezpilotním leteckým prostředkem rovněž vybaveným systémem na odhalení radioaktivních látek DRONES-G, který NUVIA vyvinula ve spolupráci s Vojenským technickým ústavem.

Celá akce proběhla úspěšně z hlediska bezchybnosti provedení i projeveného zájmu specialistů, kteří se denně pohybují v terénu.