Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA Dosimetry, s.r.o. získala Osvědčení o akreditaci

07.12.2017

Společnost NUVIA Dosimetry prošla úspěšně posuzovacím procesem Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., a získala Osvědčení o akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Laboratoř osobní dozimetrie společnosti je tak nyní akreditovanou zkušební laboratoří č. 1721 pro zkoušení v oblasti osobní dozimetri – stanovení osobních dávkových ekvivalentů a efektivní dávky pomocí osobních filmových dozimetrů.

Norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 obsahuje všechny požadavky, které musí zkušební a kalibrační laboratoře splňovat, pokud chtějí prokázat, že provozují systém řízení kvality, že jsou způsobilé a schopné dosahovat technicky platných výsledků.

Osvědčení o akreditaci