Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA se zúčastnila konference EDF Nuclear Suppliers Day

04.12.2017

Zástupci společnosti NUVIA se zúčastnili konference Nuclear Suppliers Day, kterou uspořádala na půdě Francouzské ambasády v Praze společnost EDF dne 22.11.2017. Hlavním tématem akce byla strategie a spolupráce EDF a jejích dodavatelů v případě výstavby nových jaderných bloků v ČR. Během prezentací zaznělo i několikrát jméno společnosti NUVIA jako příklad spolupráce na jaderných blocích, které jsou ve výstavbě ve Spojeném království.