Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA dodává stínící konstrukce pro Nemocnici Na Bulovce

15.11.2017

Dodávka patentovaného produktu NuRAD 8200.

V pražské Nemocnici Na Bulovce probíhá v posledních týdnech rozsáhlá přestavba. Dochází zde ke stavebním úpravám, které mají sloužit zejména pro umístění nových lineárních urychlovačů do stávajících ozařoven. NUVIA do projektu přispěla dodáním produktu NuRAD 8200. Tento náš patentovaný výrobek bude součástí stínicích konstrukcí pro umístění nových lineárních urychlovačů v prostorách nemocnice.

Modulární stínicí systém NuRAD 8200 se skládá ze speciálně vyrobených cihel z betonu vysoké hustoty a je vhodný zejména ke stavbě stínicích konstrukcí jako jsou zdi, bunkry nebo labyrinty. Jeho velkou výhodou je tzv. „suchá“ konstrukce, tedy možnost sestavení bez použití malty. V minulosti byl dodáván například do výzkumného zařízení ELI Beamlines v Dolních Břežanech. Mobilní stínicí systém pro výrobu radiofarmak v těsné blízkosti pacienta jsme dodali i do Japonska. NuRAD 8200 tedy nachází uplatnění nejenom ve vědeckých institucích, ale právě i v nemocnicích nebo přímo v ozařovacích centrech. Zde je díky své snadné a čisté konstrukci vhodný zejména při úpravě již existujících budov a zařízení.

Mezi dalšími projekty, které zahrnují dodávku NuRAD 8200, je například řada nemocnic v Rumunsku, kde budou naše stínicí moduly využité pro podobné účely jako dnes v Nemocnici Na Bulovce.