Facebook LinkedIn YouTube

Oddělení chemické kontroly na EDU úspěšně prošlo kontrolou

06.11.2017

Platnost Osvědčení o správné činnosti laboratoře nadále trvá.

Koncem září proběhla na našem pracovišti v Jaderné elektrárně Dukovany, konkrétně v laboratořích Oddělení chemické kontroly Divize jaderné energetiky externí prověrka kvality ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoře. Pracoviště podlehlo kontrole shody obsahu příručky kvality a předložené dokumentace s kritérií normy ČSN, dále kontrole odborné způsobilosti laboratoře a používaných postupů vzorkování procesních a odpadních vod.

Během kontroly nebyly shledány žádné nedostatky, nebyla zjištěna žádná neshoda, a proto mohl tým kontroly prodloužit platnost Osvědčení o správné činnosti laboratoře.