Facebook LinkedIn YouTube

Navazujeme kontakty s vědeckými pracovišti z oblasti vývoje scintilačních materiálů

16.10.2017

Účast na mezinárodní konferenci SCINT.

V  týdnu 18. - 22. 9. 2017 jsme se zúčastnili XIV. Mezinárodní konference o scintilačních materiálech a jejich aplikacích SCINT 2017, která se letos konala ve francouzském Chamonix.

Na této svým zaměřením ojedinělé konferenci jsou prezentovány novinky v oblasti detektorů záření, především použití nových technologií a materiálů v oblasti monokrystalů, kompozitních materiálů a nanokompozitů. Významným přínosem konference je tedy především získání informací o stávajícím stavu a možném vývoji v oblasti scintilačních materiálů.

Prezentovali jsme zde především portfolio Divize technologie detektorů a zároveň navazovali kontakty se špičkovými vědeckými pracovišti, která se zabývají vývojem v oblasti scintilačních materiálů.