Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA vyvinula radonovou komoru pro Montenegro

11.10.2017

Divize radiometrických systémů vyvinula a vyrobila sofistikovaný radonový kalibrační systém pro Montenegro. Projekt byl zastřešen finanční podporou Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

V této zemi je radonový program „v plenkách“ – naproti tomu je Česká republika na světové špici v oblasti měření radonového záření v ovzduší, především v pobytových prostorách. V tomto projektu jsme použili řadu nově vyvinutých komponent, například speciální uhlíkové filtry nebo Lukasovy scintilační komory, které vyrábí naši kolegové z Divize technologie detektorů v Kralupech nad Vltavou. Pro měření a kalibraci budou použity metodiky Státního ústavu radiační ochrany.

Součástí komplexní dodávky do černohorské Podgorici byla velmi náročná instalace a uvedení do provozu, včetně zaškolení místních odborníků pro používání všech dodaných systémů. Tento unikátní systém společnosti NUVIA bude v Montenegru využíván k měření radonu ve veřejných objektech, posléze v bytových prostorách. Nabízí též řadu možností k velmi přesné metrologické kalibraci přístrojů na měření záření.