Facebook LinkedIn YouTube

V JE Dukovany proběhlo jubilejní měření RAO

02.10.2017

Dlouhodobé měření aktivity radionuklidů.

Dne 25. 9. 2017 jsme měřidlem MERLIN 1.03 v areálu JE Dukovany provedli úřední měření aktivity radionuklidů s pořadovým číslem 50 000. Stalo se to skoro na den přesně po 15 letech od oficiálního zahájení provozu měřidla v roce 2002.

Měřidlo bylo vyvinuto společností WADE a.s., dceřinou společností ENVINET a.s., která získala všechny certifikáty a osvědčení nutné k provádění úředního měření. Následně měření převzala společnost ENVINET, a ta byla v roce 2016 přejmenována na NUVIA. Za celá ta léta prošlo zařízení několika změnami legislativy a pravidelným ověřováním. Na úředních měřeních se celkem podílelo 18 zaměstnanců, z toho 3 úřední měřiči.

Dle vyjádření ČMI se v případě MERLINa jedná o jedno z nejstabilnějších měřidel aktivity v České republice.