Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA gama spektrometrický systém měří vzorky z celé Evropy

15.08.2017

Úspěšná dodávka pro laboratoře IAEA ve Vídni.

NUVIA a.s. dodala systém pro automatické měření vzorků pro laboratoře IAEA (International Atomic Energy Agency) ve Vídni. Systém disponuje kapacitou až pro 16 vzorků a je unikátní zejména speciálním adaptérem na vzorky, který je schopen používat kromě Marinelliho nádob také různé laboratorní nádoby včetně Petriho misek. Vzorky jsou měřeny polovodičovým HPGe detektorem a naměřená data jsou analyzována promocí dodaného SW ASC Control, který zároveň slouží pro archivaci naměřených spektrometrických dat.

K automatu byl také vytvořen a dodán systém pro automatickou identifikaci vzorků pomocí 2D QR kódů.

IAEA bude automatický gama-spektrometrický měnič vzorků využívat pro měření vzorků získaných inspektory IAEA z jejich prověřovacích misí na jaderných elektrárnách po celé Evropě.