Facebook LinkedIn YouTube

Další vklad do výstavby mezinárodního neutronového centra

25.07.2017

Dodávka neutronového stínění a konstrukčních součástí neutronového difraktometru do švédského Lundu.

V polovině roku 2017 jsme uspěli v dalším výběrovém řízení na realizaci in-kind vkladu České republiky do projektu ESS ve Švédsku za více než 100 mil. Kč. Předmětem smlouvy je dodávka neutronového stínění a konstrukčních součástí neutronového difraktometru, který v ESS nese označení BEER. Dokončili jsme tak téměř rok trvající výběrové řízení, jehož výsledkem je realizace projektu, který by měl být dokončen v roce 2022.

ESS (European Spallation Source - Evropský spalační zdroj neutronů) je gigantickým projektem s mezinárodní účastí, díky němuž vznikne multidisciplinární výzkumné centrum založené na nejvýkonnějším zdroji neutronů na světě, který je nyní ve výstavbě. V závěru loňského roku vstoupila NUVIA do tohoto unikátního projektu vítězstvím ve výběrovém řízení na dodávky několika technologických řešení v celkové hodnotě přes 340 milionů korun.

Projektem BEER jsme tak navázali na jíž započaté práce ve švédském Lundu a otevřeli si další možnosti na využití našeho patentovaného řešení radiačního stínění pomocí cihliček NuRAD 8200 a případnou spolupráci s naší sesterskou společností Nuvia Nordic sídlící ve Švédsku.