Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA prezentuje bezpilotní prostředky předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

19.07.2017

Spolupráce s Vojenským technickým ústavem letectva a protivzdušné obrany.

Společnost NUVIA a. s. spolu s Vojenským technickým ústavem letectva a protivzdušné obrany (VTÚL a PVO) předvedli v rámci spolupráce v první polovině července předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, paní Daně Drábové, aktuální možnosti v radiační ochraně, zejména letecký monitoring a pozemní monitorovací a pozorovací systémy.

NUVIA se prezentovala dynamickou ukázkou letecké detekce radioaktivních zdrojů vlastní speciální technologií DRONES-G nainstalovanou pod bezpilotním prostředkem s názvem BRUS. Zástupci společnosti předvedli modularitu systému, monitorování modelové radiační situace, online přenos dat i vyhodnocení a vizualizaci radiační situace.

Vedle aktuální situace v oblasti radiační ochrany se diskutovalo i nad dalším vývojem a paní předsedkyně byla nadšená z pokroku a vyjádřila podporu stávajícímu rozvoji v této oblasti.