Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA na konferenci NDIP ve Francii

17.07.2017

8. ročník konference zaměřené na vývoj v oblasti fotodetekce.

Společnost Nuvia Group spolusponzorovala a aktivně se zúčastnila 8. ročníku konference New Developments in Photodetection (NDIP), konané ve dnech 3. až 7. 7. ve francouzském Tours. Tato akce, věnována novému vývoji v oblasti fotodetekce, se uskutečnila v moderním kongresovém centru Vinci a shromáždila na 240 účastníků včetně fyziků, inženýrů, technických pracovníků a studentů pracujících ve výzkumu nástrojů v oblasti fotodetekce.

NDIP pojednává o různých typech detektorů ze široké oblasti působení (jaderná fyzika, částicová fyzika, astronomie a astrofyzika, lékařské diagnostika, medicína a biologie…)

Organizátoři připravili bohatý vědecký a společenský program a všichni přednášející i ostatní účastníci si mohli vzájemně vyměňovat své zkušenosti v přátelské atmosféře.

Na stánku společnosti jsme prezentovali scintilační detektory, vyráběné českou NUVIÍ ve vývojových a výrobních prostorách pobočky v Kralupech nad Vltavou.