Facebook LinkedIn YouTube

Oslavy 50. výročí CV ZHN Hostivice

28.06.2017

Spolupráce s Armádou ČR má mnohaletou tradici.

V rámci oslav 50. výročí vzniku 314. CV ZHN (Radiační a Chemické Monitorovací Centrum AČR) prezentovala NUVIA a.s. nejnovější systémy pro monitorování radiační situace a mobilní spektrometrii gama.

Společně se Státním ústavem pro radiační ochranu SÚRO předvedli mobilní a letecké spektrometry IRIS Airborne a IRIS Mobile, Mobilní laboratoř RMS, systém pro terénní gama spektrometrii PGIS-2, mobilní dozimetr Mob-DOSE a další. Velkému zájmu se dostalo nové spektrometrické instrumentaci pro aplikaci na bezpilotních nosičích typu UAV/dron a také detekční systém instalovaný na robotické platformě MORPHEUS.

O expozici a některé technické detaily projevil zájem velitel Pozemních sil AČR generálmajor Ing. Štefan Kaleta, poslanec parlamentu ČR a místopředseda Výboru pro obranu Ing. Bohuslav Chalupa, náčelník chemického vojska plk. Ing. Ondřej Havel, ředitel JCBRN Defence COE (NATO) Col. Vratislav Osvald a další. Z některých diskusí vyplynuly možnosti dalších setkání zaměřených na oblast vývoje radiačních monitorovacích systémů pro oblast CBRN.

NUVIA a.s. systematicky přispívá do oblasti CBRN ve vývoji nové instrumentace v rámci projektů bezpečnostního výzkumu, v rámci projektu RANUS (Centrum kompetence) a také projektů EMPIR (EU).