Facebook LinkedIn YouTube

Konference ECED 2017

26.06.2017

Mezinárodní konference pro odborníky zapojené do všech oblastí vyřazování jaderných zařízení z provozu a jejich dopad na životní prostředí.

Ve dnech 20. – 22. 6. 2017 se v Trnavě na Slovensku konala Mezinárodní konference ECED 2017 (Eastern and Central European Decommissioning) – bezpečné a efektivní vyřazování jaderných zařízení ve střední a východní Evropě, kterou organizovala slovenská nukleární spoločnost SNUS.

Odborná konference byla zaměřená na široké spektrum aspektů, které provázejí proces vyřazování jaderných zařízení a výměnu vzájemných zkušeností na mezinárodní úrovni. Bezpečné a efektivní vyřazování jaderných zařízení si vyžaduje vzájemnou koordinaci profesí z více oborů jako jsou např. jaderná energetika, chemie, strojírenství, stavebnictví, ekologie a Mezinárodní konference ECED tak nabízí platformu pro výměnu poznatků a zkušeností získaných z těchto oblastí.

Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo hospodářství SR a konference se zúčastnili přední domácí i zahraniční odborníci z renomovaných institucí (Mezinárodní agentura pro atomovou energii, Úřad jaderného dozoru SR, Národní jaderný fond SR, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., VUJE, Westinghouse, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, AMEC, Rosatom, jakož i zástupci akademické obce - STU v Bratislavě.