Facebook LinkedIn YouTube

DRONES-G - nový produkt NUVIA a.s.

26.06.2017

Modulární detekční systém pro monitorování radiační situace s využitím bezpilotních prostředků.

DRONES-G je modulární detekční systém pro monitorování radiační situace s využitím bezpilotních prostředků. Tento systém je zcela nezávislý na vlastním nosiči a umožňuje aplikaci různých detekčních modulů v závislosti na plněném úkolu.

K dispozici jsou moduly pro spektrometrii gama a identifikaci radionuklidů, modul pro detekci neutronů, modul s plastickým scintilátorem pro vysoce citlivé měření dávkového příkonu, modul GM pro vyšší úrovně záření gama, modul pro prosávání vzorků vzduch a další. Systém doplňují moduly pro RF komunikaci a příjem GPS signálu.

Veškerá měřená data jsou synchronizována s GPS pozicí a časem a jsou přenášena přes RF Data Link 433MHz k pozemní stanici se SW DRONIC. Tento SW umožňuje nastavení systému a vizualizaci dat v reálném čase měření. Data jsou zároveň ukládána v základně na SD kartu.

Interní baterie umožňuje nezávislé provozování modulárního systému po dobu až 4 hodiny.