Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA podepsala Memorandum se slovenskou Jadrovou a vyraďovaciou spoľočností, a.s.

26.06.2017

V květnu bylo podepsáno Memorandum o porozumění (Memorandum of Understanding) mezi  společností NUVIA a.s. a slovenskou Jadrovou a vyraďovaciou spoľočností, a.s. (JAVYS).

JAVYS je akciová společnost ve vlastnictví státu, která se zabývá provozováním, udržováním a vyřazováním jadrných zařízení, nakládáním s vyhořelým palivem a realizací přeprav CJP a VJP a nakládáním s radioaktivními odpady a realizací přeprav RAO.

Smyslem memoranda je navázání vzájemné spolupráce v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, vyřazování jaderných zařízení a v neposlední řadě konzultačních a inženýrských služeb souvisejících s těmito činnostmi.