Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA představuje nový produkt

01.06.2017

Kompaktní spektrometrická gamma kamera NuVISION.

Skupina firem NUVIA (Nuvia Process, S.E.A a NUVIA a.s.) představuje nový výrobek uváděný na trh pod značkou NuviaTech Instruments – jedná se kompaktní spektrometrickou gamma kameru NuVISION.

Systém NuVISION je založen na pixelovém detektoru typu s kódovací maskou (aperturou). Na rozdíl od gamma kamer předchozí generace (založených na lokalizaci zdroje záření pomocí elektromechanicky stavitelného kolimátoru) NuVISION detekuje přicházející gama záření v celé snímané oblasti a podstatně tak zvyšuje rychlost snímání a detekce nuklidů. Zpracování dat probíhá téměř v reálném čase a při vyšších aktivitách lze gamma kameru použít i ke snímání nebo detekci dynamických dějů. Kameru lze volitelně vybavit elektronicky řízeným tripodem a dále tak rozšířit sledovanou plochu.

Sofistikovaný software umožňuje několik provozních režimů, má bohaté možnosti nastavení pro zkušené uživatele i jednoduchý režim provozu pro běžnou obsluhu. SW umožňuje uložení dat v různých formátech (včetně uložení zdrojových dat z detektorů pro pozdější analýzu). Součástí SW je automatická detekce přítomných nuklidů. Systém rovněž poskytuje hodnotu dávkového příkonu. SW je rovněž optimalizován pro použití na zařízeních s dotykovým displejem (tablety).

Základní technické parametry:

Hmotnost: cca 3 kg včetně baterií                 
Detektor: CZT, 128x128x pixels
  objem detektoru: 9,6 cm3
  rozlišení pro energii 122 keV – 2,5%
  rozlišení pro energii 662 keV – 1,5%
  energetický rozsah: 20 – 1400 keV
Field of view: 45 %
Software: Windows 7 a vyšší