Facebook LinkedIn YouTube

Rekonstrukce systému spektrometrie JE Dukovany

18.05.2017

Úspěšné dokončení komplexní rekonstrukce radiochemických a radiometrických měření v EDU.

V průběhu roku 2016 byla Divizí jaderné energetiky úspěšně dokončena a předána investiční akce „Rekonstrukce systému spektrometrie“ v JE Dukovany.  Hlavní ideou akce byla náhrada zastaralého nepodporovaného Alpha serveru s operačním systémem OpenVMS a nepodporovaného vyhodnocovacího SW Genie ESP.

Při návrhu nového řešení bylo jedním z cílů vytvořit robustní informační systém odolný proti výpadkům. Serverová část byla navržena s ohledem na vysokou dostupnost systému a je založena na virtuálním prostředí vmWare. Měřicí část IS byla navržena jako jednotlivé měřicí uzly v souladu s koncepcí informačního systému.

Spolu s výměnou HW platformy informačního systému došlo k výměně vyhodnocovacího SW. Gama i alfa spektrometrické analýzy jsou v novém systému prováděny prostřednictvím vyhodnocovacího software GAMWIN vyvinutého společností NUVIA.

V klientské části IS byly provedeny nezbytné úpravy pro fungování na nové HW platformě. Dále byly v průběhu realizace zapracovány připomínky nashromážděné při provozu dosavadního systému. Jako nové byly přidány funkce pro podporu sledování jakosti spektrometrických měření.