Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA podpořila celostátní odbornou soutěž

17.05.2017

Podporujeme odborné vzdělávání dětí v technických profesích.

Koncem dubna  jsme se zúčastnily celorepublikové odborné metodické soutěže Talenty pro firmy - "T - PROFI" 2017  pořádanou Hospodářskou komorou České republiky.

Soutěž vznikla na podporu posilování polytechnické výuky v oblasti počátečního odborného vzdělávání v České republice vycházejícího z principu vzdělávání pro praxi. Soutěž jsme sice nevyhráli, ale svojí účastí jsme podpořili zavádění polytechnické výuky v rámci odborného vzdělávání na ZŠ, dále posilování kvality odborné přípravy žáků s praktickým využitím výroby pro ZŠ a SŠ a především posilování prestiže technických profesí mezi širokou laickou i odbornou veřejností.

Neustále do svého týmu hledáme odborníky technických profesí, proto považujeme za důležité podporovat děti ke studiu technických oborů již od základní školy.