Facebook LinkedIn YouTube

CBRN PROTECT 2017

11.05.2017

Mezinárodní vědecká konference. 19. – 20. 4. 2017, Společenský sál - kasárna, Vyškov - Dědice.

Cílem konference byla výměna zkušeností z oblasti detekce, identifikace a analýzy toxických a radioaktivních látek, dekontaminace, individuální a kolektivní ochrany, speciální techniky a materiálu určených k odstraňování následků použití ZHN nebo po úniku toxických látek a z oblasti organizačních opatření ochrany proti ZHN a zájmovým toxickým látkám napříč celým spektrem odborné veřejnosti.

Účastníky konference byli odborníci z řad Armády ČR, Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Policie ČR, HSZ ČR, vysokých škol a výzkumných institucí. Společnost NUVIA a.s. zde byla prezentována odborným příspěvkem na téma " Nově vyvinuté algoritmy pro zpracování dat z radiačních portálových detektorů".