Facebook LinkedIn YouTube

Seminář Energochemie

28.04.2017

Mezinárodní seminář konaný 19. a 20. dubna 2017 v Třebíči.

Minulý týden uspořádala NUVIA v Třebíči již 39. ročník tradičního česko-slovenského odborného semináře Energochemie,  který je určen k výměně zkušeností nejširšího okruhu pracovníků energetických provozů a úpraven vod v průmyslových podnicích i elektrárnách, správců zařízení, vodohospodářů, chemiků a radiochemiků jaderných i konvenčních energetických a teplárenských provozů, pracovníků radiační kontroly, výzkumných a vývojových pracovišť, vysokých škol, specialistů dodavatelských firem z oboru a dalších. Semináře se letos zúčastnilo na 80 odborníků.

NUVIA zde, kromě jiného, představila specifika chladicích okruhů technologie HELCZA pro testování komponent ITER nebo novinky v oblasti hmotnostní spektrometrie a portfolio francouzské společnosti Cameca, kterou exkluzívně zastupuje v ČR a na Slovensku.

Velký zájem vzbudily praktické ukázky nového typu staničky radiačního monitoringu ovzduší, kterými jsme vybavili Celostátní síť včasného zjištění.