Facebook LinkedIn YouTube

Náš produkt doputoval až do Kanady

27.03.2017

V roce 2013 vyvinuli pracovníci NUVIA a.s. pro britskou sesterskou společnost zařízení na měření hmotnostní aktivity zeminy. Říkáme tomu interně „bagroměr“, i když to má své specifické označení v našem produktovém katalogu. Jedná se o přístroj, který je schopen změřit potencionální kontaminaci půdy, a kolegové z NUVIA UK ho úspěšně využívají při radiačním monitoringu na pobřeží Irského moře.

Zařízení umožňuje rychlé a jednoduché měření hmotnostní aktivity zeminy (či jiného obdobného materiálu, jako je beton, cihly a další stavební materiály). Měřený materiál se přímo v nakládací lžíci umístí do měřicí polohy nad zařízení a měření je spuštěno automaticky. Výsledek je hotov za pár sekund, a to v závislosti na parametrech samotné detekce. Naměřený údaj se zobrazí na ovládacím tabletu. Data jsou porovnávána s nastavenými limity a pomocí světelného signálu je obsluha informována o výsledku.

Stejný typ zařízení byl v roce 2016 dodán do Canadian Nuclear Laboratories. Zde slouží k měření hmotnostní aktivity zeminy při stavebních pracích.

Letos jsme dle objednávky z UK pracovali na nové verzi bagroměru (GEM MK3), který může používat jak plastový, tak i NaI detektor (předchozí verze měla jen plastový detektor). Zároveň došlo k menším mechanickým, elektro a SW úpravám. Tento nový bagroměr uviděl světlo světa na přelomu únor/březen 2017.