Facebook LinkedIn YouTube

Na setkání řešitelů projektu RANUS vystoupili zástupci společnosti NUVIA

10.03.2017

Na dvanáctém semináři řešitelů projektu RANUS - TD (Radiation and Nuclear Safety, Technical Development) 6. března v Praze se sešlo 40 účastníků. Jde o projekt zaměřený na vývoj nových technologií a zařízení v oblasti detekce ionizujícího záření. Je podporován Technologickou agenturou České republiky v rámci dotačního programu Centra kompetence. Nechyběli zde ani zástupci naší společnosti, jelikož je NUVIA hlavním řešitelem a příjemcem dotace. Za firmu NUVIA a.s. přednášeli Vojtěch Bednář a Jan Surý. Diskuse se zúčastnili i předseda představenstva Martin Pazúr a technický ředitel Pavel Holčák.

Setkání se tradičně účastní firmy, vědecké instituce a školy, které provádějí základní a aplikovaný výzkum k problematice detekce ionizujícího záření. Po dopolední části s prezentacemi následovalo odpolední jednání řídicího výboru Centra kompetence.