Facebook LinkedIn YouTube

Českou NUVII navštívil top management z Francie

20.02.2017

Ve dnech 15. a 16. února navštívil českou NUVII generální ředitel skupiny NUVIA, pan Bruno Lancia, spolu s prezidentem a generálním ředitelem naší mateřské společnosti Soletanche Freyssinet, panem Manuelem Peltier.

První den za doprovodu vedení naší společnosti navštívili pracoviště Centra výzkumu Řež v Plzni, kde jsme byli generálním dodavatelem technologie na projektu HELCZA. Zde se mají testovat panely první stěny termojaderného reaktoru ITER a také provádět vývoj nových komponent odolných proti extrémní tepelné zátěži. Návštěva pokračovala v prostorách našeho významného partnera a zákazníka ÚJV Řež, a. s. Zde měli možnost podrobně se seznámit s technologiemi Centra pozitronové emisní tomografie, tzv. PET Centrum, který byl před několika léty pilotní inženýringovou zakázkou tohoto druhu naší firmy.

Druhý den pánové strávili v Třebíči, v našich výrobních prostorách na Hrotovické ulici. Zde mohli vidět širokou škálu našich aktivit z oblasti průmyslové automatizace, radiometrických systémů nebo nově vyvinuté zařízení pro radiofarmacii.

Po společném obědě odjíždělo top vedení s myšlenkou, že příště musí navštívit i další naše pobočky - prostory pro vývoj a výrobu scintilačních detektorů v Kralupech nad Vltavou a pracoviště na Slovensku.