Facebook LinkedIn YouTube

Celostátní služba osobní dozimetrie slaví letos 25 let

15.02.2017

Naše dceřiná společnost NUVIA Dosimetry poskytující Celostátní službu osobní dozimetrie slaví letos 25 let úspěšného působení v oblasti vyhodnocování osobních dozimetrů. U této příležitosti jsme 9. února uspořádali odborný seminář v Praze, kde se setkalo na 190 odborníků z oblasti dozimetrie ionizujícího záření, zákazníků a partnerů CSOD, s.r.o., a vážených hostů.

Součástí semináře bylo oficiální seznámení účastníků s přejmenováním společnosti CSOD, s.r.o., na NUVIA Dosimetry, s.r.o., a představení nového jednatele, pana Milana Buňaty.

V úvodní prezentaci zazněla historie firmy, jejích prvopočátky sahají až do roku 1958, kdy bylo založeno oddělení osobní dozimetrie v rámci Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. V lednu 1992 z tohoto oddělení vznikla společnost Celostátní služba osobní dozimetrie spol. s r.o. Za dobu svého působení vyhodnotili zaměstnanci více než 2 660 000 osobních dozimetrů!

V odborných prezentacích dále zazněly zajímavé příspěvky k dozimetrii posádek letadel, o výsledcích měření radonu v půdním vzduchu na Etně, o změnách legislativy v oblasti radiační ochrany nebo inovacích v osobní dozimetrii.

V průběhu semináře vyplnili účastníci dotazník připravený pracovníky CSOD, kde byla i soutěžní otázka na to, kolik osobních dozimetrů vyhodnotila firma za celý rok 2016. 3 výherci soutěže, kteří měli nejlepší odhad, si odnesli láhev luxusního francouzského sektu.