Facebook LinkedIn YouTube

Již potřetí jsme představili naše kompetence na konferenci SMR

10.02.2017

Konference Malé jaderné reaktory.

Dne 2. února 2017 jsme se aktivně zúčastnili třetího ročníku konference Malé jaderné reaktory (SMR - Small Modular Reactors). Konferenci uspořádala společnost EventEra ve spolupráci s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT a ÚJV Řež.

Konference se zúčastnilo okolo 150 účastníků, svoje prezentace představili zástupci SÚJB, Rosatomu, university Tennessee, České nukleární společnosti a další. Na programu byla témata jako např. Jaderná bezpečnost, Požadavky jaderné legislativy pro SMR, Směřování jaderného výzkumu v Evropě a v Česku a další.

NUVIA seznámila účastníky se svými EPC projekty (Engineering, Procurement and Construction) v jaderné oblasti.