Facebook LinkedIn YouTube

Největší projekt v naší historii odstartován!

26.01.2017

NUVIA je generálním dodavatelem projektů na výstavbu neutronového centra ve Skandinávii.

Na sklonku loňského roku jsme uspěli ve výběrovém řízení na dodávky několika technologických řešení pro projekt ESS (European Spallation Source - Evropský spalační zdroj neutronů) za více než 300 mil. Kč.

ESS je mezinárodní projekt na výstavbu multidisciplinárního výzkumného centra založeného na nejvýkonnějším zdroji neutronů na světě, které vyroste ve švédském Lundu.

Předmětem našich dodávek budou technologie primárního a sekundárního vodního chlazení a kompletní vzduchotechnika pro budovu Target Station.

Ve dnech 24. a 25. ledna 2017 se v Praze konal úvodní strategický mítink všech účastníků projektu k technickým i organizačním otázkám této obří zakázky. Startovacího setkání se zúčastnily zákazníci ze Švédska, Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR, který je oficiálním partnerem projektu za Českou republiku, i naši subdodavatelé. Na jednání navázali Švédští vědci návštěvou našich výrobních prostor na Hrotovické ulici v Třebíči.