Facebook LinkedIn YouTube

Informační centrum Dukovany

23.01.2017

Divize jaderné energetiky předala projektovou dokumentaci týkající se dokončení kompletace, úprav a dovybavení informačního centra v Jaderné elektrárně Dukovany.

Před dvěma lety NUVIA jako generální dodavatel realizovala počáteční etapu kompletní rekonstrukce IC. V rámci rekonstrukce tehdy proběhly stavební úpravy, vybavení interiérů, renovace modelů a vybavení Informačního centra moderní audiovizuální technikou.

Informační centrum slouží k seznámení návštěvníků s provozem JE Dukovany. V prvním poschodí informačního centra, které slouží jako odpočinková zóna (nachází se zde malé kino a také šatny), vzniknou nové, atraktivní modely věnující se energetice a fyzice. Přibude zde tematická dětská zóna, foto koutek, ale i model cyklotrenažéru vyrábějící elektrickou energii, nebo velká hra „Energetický mix“.

V přízemí dojde k celkovým úpravám stávajících zastavení, které se věnují tématům spojeným s provozem elektrárny a navazujícími činnostmi (těžba paliva, princip funkce, model reaktoru 1:1, nakládání s odpady apod.). Dále proběhne doplnění nových a rozpohybování stávajících modelů.