Facebook LinkedIn YouTube

Účast na konferenci IAEA “International Conference on Nuclear Security: Commitments and Actions”

19.12.2016

V týdnu od 5. do 9. prosince 2016 se naši kolegové aktivně účastnili výstavy na IAEA (International Atomic Energy Agency) v rámci mezinárodní konference zaměřené na jadernou bezpečnost.

Konferenci ve Vídni navštívilo přes dva tisíce účastníků z více než 100 zemí. Hlavním tématem konference byl „Plán jaderné bezpečnosti“ na období 2014 – 2017.

NUVIA se na společném stánku se sesterskou společností S.E.A. z Německa prezentovala jako uznávaný dodavatel instrumentace a měřicích systémů pro oblast měření ionizujícího záření. Představili jsme zde širokou paletu produktů NuviaTECH, přes detektory, digitální analyzátory, inteligentní sondy, až po zařízení radiační ochrany.

Účast pro nás byla přínosná zejména z hlediska získání zajímavých kontaktů a nabídek k možné spolupráci.