Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA úspěšně zakončila již druhé školení specialistů ze Saúdské Arábie v tomto roce

01.12.2016

Během minulých třech listopadových týdnů NUVIA pořádala „NUVIA Nuclear training“ pro 4 partnery ze Saúdskoarabského výzkumného pracoviště KACST.

Školení pokrývalo oblasti od radiační ochrany přes základy reaktorové fyziky až po havarijní připravenost. Účastníci měli možnost se kromě přednášek podívat na různá zajímavá pracoviště v České republice, jakým byla Jaderná elektrárna Temelín, pracoviště ÚJV v Řeži anebo prostory pro vývoj a výrobu scintilačních detektorů v Kralupech nad Vltavou.

Účastníci byli se školením velmi spokojeni a my se už teď těšíme na další spolupráci, která bude navazovat na předešlé úspěšné akce.