Facebook LinkedIn YouTube

Úspěšný audit od KHNP

21.11.2016

Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd.

V pátek 30. 9. 2016 přivítala NUVIA ve svých prostorách ředitele evropské centrály KHNP, která je dceřinou společností všeobecně známé společnosti KEPCO. Pan Jeon u nás prováděl audit, který byl nezbytnou podmínkou pro úspěšné přijetí na seznam dodavatelů KHNP.

Během auditu se pan Jeon seznámil s naší centrálou a průmyslovou budovou v ulici Hrotovická. Součástí programu bylo i příjemné setkání s naším zakladatelem Františkem Vágnerem a předsedou představenstva Martinem Pazúrem během pracovního oběda. Pan Jeon byl mile překvapen schopnostmi a rozsahem možností NUVIA a odjížděl zpět do evropského sídla KHNP v Paříži viditelně spokojen.

Minulý týden bylo oficiálně potvrzeno úspěšné absolvování auditu, naše přijetí na list dodavatelů KHNP a spolupráce s tímto významným dodavatelem v oblasti jaderné energetiky může směle pokračovat.