Facebook LinkedIn YouTube

Účast na kongresu EANM 2016

01.11.2016

Mezinárodní kongres nukleární medicíny v Barceloně.

Během kongresu EANM 2016 v Barceloně, pořádaného Evropskou asociací nukleární medicíny, představila NUVIA své aktivity v oblasti zdravotnictví. Naši partneři a návštěvníci mohli na našem stánku vidět přístroje a řešení pro radiační ochranu, nukleární medicínu nebo přípravu radiofarmak.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří strávili svůj čas diskuzí s našimi kolegy a těšíme se na další setkání a spolupráci.