Facebook LinkedIn YouTube

Dětenický experiment 2016

01.11.2016

Studentská konference radiologické fyziky 2016.

Společnost NUVIA přispěla sponzorským darem na konání Dětenického experimentu – studentské konference v oblasti radiologické fyziky. Akci pořádala Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI ČVUT v Praze a Nemocnice Na Homolce v září 2016. V rámci sekce firemních prezentací přednesl Milan Buňata příspěvek na téma modulárních stínících systémů pro radioterapeutické kobky.