Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA vzorem spolupráce

30.09.2016

Prezentace společnosti na Francouzském velvyslanectví.

Dne 19. září 2016 uspořádalo Francouzské velvyslanectví pracovní setkání s názvem „Opportunities in the Nuclear Sector“, jehož se zúčastnili představitelé předních firem francouzského jaderného průmyslu a českých společností.

Česká část skupiny NUVIA zde měla čest představit své aktivity v jaderné oblasti doma i v zahraničí. Mluvili jsme o naších kompetencích napříč všemi cykly životnosti jaderného zařízení. Byly představeny projekty v oblasti měření RAO, decommissionningu, vybavení laboratoří i speciálních měření.

NUVIA zde byla prezentována jako příklad úspěšné spolupráce českých a francouzských odborníků.