Facebook LinkedIn YouTube

Konference SOFT 2016 v Praze

14.09.2016

Symposium on Fusion Technology.

Ve dnech 5. - 9. 9. 2016 proběhla v Kongresovém centru Praha mezinárodní konference SOFT (Symposium on Fusion Technology) 2016. Jedná se o mezinárodní sympozium, které se koná každé dva roky a zaměřuje se na výzkum termojaderné fúze, fúzní technologie a na poslední vývoj probíhajících a plánovaných fúzních experimentů.

Konference se konala poprvé v České republice a společnost NUVIA byla jejím hlavním (platinovým) sponzorem. Konference se zúčastnilo na 900 odborníků a zájemců o oblast fúzní technologie a společnost NUVIA byla prezentována mimo jiné firemním stánkem s informacemi o projektech souvisejících s mezinárodním projektem ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor - Mezinárodní termojaderný experimentální reaktor).